PRIVACYVERKLARING

BACK TO HOMEPAGE

Welke gegevens verzamelt Marco Brugmans?Marco Brugmans weet dat het belangrijk voor u is hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en beschermd, en wij stellen het zeer op prijs dat u erop vertrouwt dat wij dit op verantwoordelijke wijze doen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Deze verklaring beschrijft ons beleid m.b.t. de on line verwerking van gegevens en de verschillende mogelijkheden die wij bieden opdat u ons aangeeft op welke wijze u wilt dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt.

Leest u deze verklaring aandachtig omdat u bij het bezoeken of gebruiken van de website van Marco Brugmans toestemming geeft om uw gegevens volgens deze privacyverklaring te verwerken.

back to top

Welke gegevens verzamelt Marco Brugmans? Wij verzamelen gegevens over u om ons te helpen uw ervaring met Marco Brugmans te verpersoonlijken en te verbeteren, om on line aanvragen te verwerken en om u informatie te sturen waarvoor u zich heeft geregistreerd.

INFORMATIE VAN DE FORMULIEREN

Op bepaalde pagina’s heeft u de mogelijkheid om producten te bestellen, aanvragen te doen en zich te registreren om verschillend materiaal te ontvangen. De volgende gegevens worden op deze pagina’s gevraagd: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, informatie over uw niveau en motivatie om Spaans te studeren en krediet-/debitkaartgegevens (alleen wanneer u een product koopt, zoals een on line cursus Spaans). U kunt er altijd voor kiezen om de gevraagde gegevens niet door te geven, waarbij u zult begrijpen dat u van sommige diensten geen gebruik kunt maken. Op bepaalde pagina’s kunt u basisgegevens doorgeven over andere personen. Bijvoorbeeld als u een link met onze diensten naar een vriend of vriendin wilt sturen, zult u het e-mailadres van uw vriend of vriendin moeten doorgeven. Al uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld, het e-mailadres van uw vriend of vriendin zal alleen worden gebruikt om hem of haar uw aanbeveling per e-mail te sturen.

back to top

ELEKTRONISCH VERZAMELDE GEGEVENS

We verzamelen ook bepaalde elektronische gegevens wanneer u via onze website met ons in interactie treedt. We gebruiken "cookies" en krijgen bepaalde gegevens van uw webbrowser. Door de overdracht van deze alfanumerieke identificatoren die de harddrive van uw computer identificeren, zijn wij in staat om u de volgende keer dat u onze website bezoekt te herkennen, zodat u gebruik kunt maken van bepaalde diensten, zoals de automatische aanmelding. Desgewenst kunt u ervoor zorgen dat uw computer niet langer cookies accepteert, maar hierbij dient u er rekening mee te houden dat u geen gebruik meer zult kunnen maken van bepaalde voordelen van onze website. We gebruiken ook meetwerktuigen om automatisch bepaalde elektronische gegevens over uw bezoeken aan onze website te volgen. Wij gebruiken deze algemene informatie om intern onderzoek te doen naar de interesses en gedragingen van onze bezoekers en om er zo voor te zorgen dat wij hen beter begrijpen en van dienst kunnen zijn. Deze gegevens bevatten de URL waar u vandaan komt, de URL waar u vervolgens naartoe gaat, de browser die u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze gegevens zonder ze aan andere persoonsgebonden gegevens te verbinden.

back to top

Hoe veilig zijn mijn persoonlijke gegevens?

Om toegang door onbevoegden te verhinderen, de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en het juiste gebruik en de correcte overdracht van uw gegevens te verzekeren, hebben we de passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de gegevens die u ons on line heeft verschaft te beveiligen en te beschermen. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we Secure Sockets Layer (SSL) software, die alle gegevens die u op onze formuleren invult en de gegevens die u verschaft wanneer u een transactie met uw creditcard uitvoert, codeert. Eveneens coderen wij uw password telkens wanneer u inlogt op uw Marco Brugmans account. Niettegenstaande bovengenoemd, zou de gebruiker bewust moeten zijn en wordt hierbij uitdrukkelijk ervoor gewaarschuwd dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet bedrijfszeker zijn. Wat betreft transacties met uw creditcard, uitsluitend de laatste vijf cijfers van het nummer van uw creditcard worden bekendgemaakt bij bevestiging van een door u gemaakte bestelling. Uiteraard geven wij tijdens het verwerken van de bestelling het hele creditcardnummer door aan het overeenkomstige credicardbedrijf.

back to top

Hoe gebruikt Marco Brugmans mijn persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken de door u aan ons verschafte gegevens om uw verzoeken te verwerken, uw ervaring met Marco Brugmans te verbeteren en te verpersoonlijken en, alleen wanneer u ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, om u nieuwsbrieven en andere e-mailberichten te sturen. We gebruiken niet-persoonlijke gegevens, dus geen identificerende informatie (zoals de URL van waaruit u bij onze website komt). Bijvoorbeeld, wij gebruiken deze niet-identificerende gegevens om het ontwerp van onze website te verbeteren en om de resultaten van marketing- en reclamecampagnes te traceren. We gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons on line verschaft alleen voor de in deze verklaring beschreven doeleinden en geven uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden door. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor u ze doorgeeft. Bijvoorbeeld, als u het e-mailadres van een vriend of vriendin doorgeeft in het onderdeel Vertel het een vriend, dan wordt zijn of haar e-mail uitsluitend gebruikt om er uw aanbeveling per e-mail naartoe te sturen. Als u op een reclamebanner op onze website klikt en u met een andere website wordt verbonden, houdt er dan rekening mee dat voor deze site een eigen privacyverklaring geldig is. Wij raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen, voordat u uw persoonsgegevens doorgeeft.

back to top

Hoe kan ik toegang krijgen tot mijn persoonlijke gegevens of deze wijzigen?

Alle bezoekers: U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die Marco Brugmans van u heeft, om wijzigingen aan te brengen en om te verzoeken deze gegevens uit onze database te verwijderen. Stuur uw verzoek naar de hieronder opgegeven adressen, in de sectie Contact opnemen Marco Brugmans leden: Als u lid van Marco Brugmans bent, kunt u toegang krijgen tot al uw persoonlijke gegevens door op uw account in te loggen en Mijn profiel bewerken in het Ledenmenu te selecteren. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, treffen wij alle nodige maatregelen om uw identiteit te controleren alvorens u toegang te verlenen of correcties te laten aanbrengen. U kunt ook uw keuzes van aanbiedingen voor Leden via het bedieningspaneel in hetzelfde Ledenmenu bewerken. U kunt verzoeken om uw Marco Brugmans lidmaatschap op te zeggen door contact op te nemen met Ledenondersteuning. Let erop dat sommige gegevens mogelijkerwijs in onze database blijven opgeslagen nadat u uw account heeft geannuleerd.

back to top

Omtrent veranderingen van deze privacyverklaring Marco Brugmans kan deze verklaring van tijd tot tijd herzien. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen zullen wij die bekendmaken op onze website, zodat u steeds op de hoogte blijft van de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens of deze kunt updaten. De verwerking van persoonsgegevens en het verzenden van mededelingen door elektronische middelen verblijven door de verordeningen die in Ley Orgánica 15/1999 (Organische Wet 15/1999) worden vastgelegd van 13 December, van Protección de Datos de Carácter Personal (de Bescherming van Persoonsgegevens) van B.O.E 14/12/1999 (het Spaanse Officiële Bulletin van de Overheid van 14/12/1999) en in Wissel 34/2002 (Wet 34/2002), van 11 Juli, van Servicios DE La Sociedad DE La Información y DE Comercio Electrónico van B.O.E. 12/07/2002 (de Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel)

back to top

Contact opnemen

Hr. CPFM Brugmans
Rijnlaan 183
5704 HH Helmond, Nederland
Tel: +31 630 31 32 41
Stuur ons een e-mail: info@marcobrugmans.nl
back to top